HABERLER & DUYURULAR

UYAP SİSTEMİNDE İHEP KAPSAMINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER İLE AVUKAT VE VATANDAŞLARA KOLAYLIK GETİRİLDİ

ÇOCUK ODAKLI ONARICI ADALET İLKESİ KAPSAMINDA ‘ÇOCUK İHTİSAS MAHKEMELERİ’ BELİRLENDİ

İnsan Hakları Eylem Planı Kapsamında Faaliyetler Gerçekleştirilmeye Devam Ediyor

YRS VE İHEP KAPSAMINDAKİ BİR FAALİYET DAHA HAYATA GEÇİRİLDİ

YARGIDA İHTİSASLAŞMAYA İLİŞKİN HSK KARARLARI YAYIMLANDI

Yargı Reformu Stratejisi ile İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan, "İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" TBMM’de kabul edildi.

CMK GEREĞİNCE AVUKATLARA YAPILAN ÖDEME TARİFESİ ARTIRILDI

TÜRKİYE’NİN İLK ÇOCUK ADALET MERKEZİ ERZURUM’DA AÇILIYOR

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI KAPSAMINDA BİR HEDEF DAHA HAYATA GEÇİYOR

İnsan Hakları Eylem Planı Takip Kurulu 5. Toplantısı Yapıldı

T.C. Adalet Bakanlığı | Copyright © 2021 | Sitemizi Bugün : - Toplam : kişi ziyaret etmiştir.