İnsan Hakları Eylem Planı
T.C. ADALET BAKANLIĞI İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı
İnsan Hakları Eylem Planı Belgesi