• İnsan Hakları Eylem Planı hazırlık sürecinde1571 kişinin katılımıyla yaklaşık 253 saat süren 5 çalıştay ile 53 toplantı yapılmıştır. Bu toplantıların 15’i Adalet Bakanı’nın, 3’ü ise Adalet ile Hazine ve Maliye Bakanları’nın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte Eylem Planı ekibi yaklaşık 2380 saat çalışmıştır:
 • 1) Öncelikli olarak irtibat noktaları ve çalışma grubu oluşturulmuştur.
 • 2) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı analiz edilmiştir.
 • 3) Yüksek yargı kararları ile Anayasa Mahkemesi kararları ve AİHM’in ülkemiz ve diğer ülkelerle ilgili kararları incelenmiştir.
 • 4) Avrupa Konseyi’nin Ülkemiz ile ilgili tavsiye kararları ile raporları incelenmiştir.
 • 5) Avrupa Birliği’nin ülkemiz ile ilgili raporları incelenmiştir.
 • 6) Birleşmiş Milletler ilgili komitelerinin, raporları ve tavsiyeleri incelenmiştir.
 • 7)Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın ilgili müktesebatı incelenmiştir.
 • 8) Tüm bakanlıklar ve kamu kurumları ile Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin yazılı görüşleri alınmış, öte yandan diğer ülkelerin uygulamaları titizlikle incelenmiştir.
 • 9) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Yargı Çalıştayı’nın yanında Sivil Toplum Kuruluşları Çalıştayı, Akademi Çalıştayı, İş ve Çalışma Dünyası Çalıştayları gerçekleştirilmiştir.

 • 10) 22 Ekim 2019,19 Ağustos 2020 ve 25 Kasım 2020 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile toplantı gerçekleştirilmiş süreç hakkında istişareler gerçekleştirilmiştir.

 • 11)17-18 Aralık 2019 tarihlerinde yazılı görüş ve önerileri alınan Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Komisyonu ile toplantı yapılmış, görüş ve önerileri alınmıştır. Yine 17 Aralık 2019 tarihinde AB Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez AMOR ile toplantı yapılmış görüş ve önerileri alınmıştır.

 • 12) 20 Aralık 2019 tarihinde TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ile toplantı yapılmış değerlendirmelerde bulunulmuştur.

 • 13) 25 Aralık 2019 tarihinde Yeni İnsan Hakları Eylem Planı geniş katılımlı çalıştay gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 250 kişinin katılım sağladığı programda, sivil Toplum kuruluşlarından, akademisyenelere; gazetecilerden, aydınlara; yüksek yargı mensuplarından, baro başkanlarına kadar geniş bir yelpazede katılım sağlanmış ve toplumun bütün kesimlerinin Eylem Planı hakkındaki görüş, önerileri ve beklentileri alınmıştır.

 • 14) 8 Ocak 2020-14 Şubat 2020 İlgili bakanlıklar ve kamu kurumları ile süreç hakkında toplantılar gerçekleştirilmiştir.

 • 15) 10 Şubat 2020 tarihinde sivil toplum kuruluşları ile toplantı gerçekleştirilmiş, Eylem Planı hakkındaki görüş, öneri ve beklentileri alınmıştır.

 • 16) 13 Şubat 2020-22 Şubat 2020 tarihleri arasında gazeteci, akademisyen ve aydınlar ile 4 faklı toplantı gerçekleştirilmiştir.

 • 17) 1 Mart 2020- 31 Haziran 2020 tarihleri arasında Pandemi sürecinde çalışma gruplarıyla eylem planı çalışma belgesi taslak belge oluşturulmuştur.

 • 18) 27-28 Kasım- 4 Aralık 2020 tarihleri arasında İş dünyası temsilcileri ile (TÜSİAD, MÜSİAD ve TOBB) toplantılar gerçekleştirilmiştir.

 • 19) 29 Kasım 2020 tarihinde Gayrimüslim cemaat temsilcileri ile toplantılar gerçekleştirilmiş, görüşleri ve talepleri alınmıştır.

 • 20) 3 Aralık 2020 tarihinde TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve Adalet Komisyonu ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

 • 21) Aralık ayı içinde Yargıtay ve Danıştay Başkanlıkları ile toplantılar gerçekleştirilmiştir.

 • 22) Türkiye Barolar Birliği ile farklı tarihlerde istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir.

 • 23) 4 Aralık 2020-20 Aralık 2020 ilgili bakanlık ve kurumlar ile Eylem Planı Çalışma Belgesi’nin son hali verilmesi için toplantılar gerçekleştirilmiştir.

 • 24) İnsan Hakları Eylem Planı 2 Mart 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanmıştır.

T.C. Adalet Bakanlığı | Copyright © 2021 | Bugün : 97 - Toplam Ziyaretçi Sayısı : 195731