BİR BAKIŞTA İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI

     

      GENEL OLARAK:

 • 11 Temel İlke altında 9 Amaç, 50 Hedef ve 393 Faaliyet içermektedir.
 • 2 Mart 2021 tarihli tanıtım toplantısı ile Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanmıştır.
 • 30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de uygulama sürecine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.
 • Uygulama Takvimi Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayınlanmıştır.
 • Eylem Planı’nda öngörülen her bir faaliyet için, kısa (1 ve 3 ay), orta (6 ay ve 1 yıl) ve uzun (2 yıl) süreli vadeler ile birlikte niteliği gereği bazı faaliyetler açısından sürekli bir takvim belirlenmiştir.
 • Eylem Planı’nda yer verilen toplam 393 faaliyetin 285’i süreli, 108’i ise niteliği gereği sürekli olarak öngörüldü. 285 süreli faaliyetten 1 ay içinde 6, 3 ay içinde 40, 6 ay içinde 84, 1 yıl içinde 131, 2 yıl içinde ise 24’ünün gerçekleşmesi hedeflenmektedir.

 

       İZLEME, RAPORLAMA VE DEĞERLENDİRME:

 • Eylem Planı’nın etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesi için “İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuştur.
 • Kurul : Cumhurbaşkanı Başkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili’nden oluşmaktadır.
 • 6 ayda bir toplanacak Kurulun sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilecektir. Eylem Planı’nda öngörülen faaliyetlerden sorumlu kurum ve kuruluşlar, uygulamaya ilişkin raporlarını dört aylık dönemlerde Adalet Bakanlığı’na göndereceklerdir.
 • Adalet Bakanlığı, Eylem Planı’nın “Yıllık Uygulama Raporu”nu hazırlayacak ve bu raporu İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun onayına sunacaktır. Rapor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu’na da iletilecek, bu kurumlar rapora ilişkin değerlendirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacaklardır.
 • Yıllık Uygulama Raporu, Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna açıklanacaktır.
 • Eylem Planı’nın uygulanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı bünyesinde İnsan Hakları Eylem Planı Takip Kurulu oluşturulmuştur.

 

 

T.C. Adalet Bakanlığı | Copyright © 2021 | Bugün : 89 - Toplam Ziyaretçi Sayısı : 195723